Titleตำนานพระธาตุแช่แห้ง. ฉบับพระสมุหพรหมและวรรณกรรมคำสอนคร่าวฮ่ำ / เรียบเรียง และปริวรรตจากอักษรลานนา โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2526
Descript 53 หน้า : ภาพประกอบ

พระธาตุแช่แห้ง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBQ924 ต225CHECK SHELVES