Authorเติบ ชุมสาย, ม.ล
Titleแม่โพสพ / เรื่อง: หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย ; ภาพ: อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2517
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 55 หน้า : ภาพประกอบ

ข้าว -- คติชนวิทยา ข้าว -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackGR550 ต275มCHECK SHELVES