Authorวัลลภ สวัสดิวัลลภ
Titleหนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 327 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

การพิมพ์ -- ไทย การพิมพ์ -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตัวพิมพ์ -- ไทย หนังสือ -- ไทย -- การผลิต หนังสือพิมพ์ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryZ244 ว217ห 2535CHECK SHELVES
Economics Library686.2 ว447หDUE 16-12-97
Science Library : Closed Shelf 070.5 ว117ห 2535CHECK SHELVES
Communication Arts Library686 ว117หCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryZ244 ว117ห 2535CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryZ244 ว117ห 2535CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryLC5201 .ว477ห 2535CHECK SHELVES