Authorชวน หลีกภัย
Titleเย็นลมป่า : เรื่องจริงของ ชวน หลีกภัย
Imprint กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2535
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม

วรรณกรรมไทย วรรณกรรมการเมือง -- ไทย ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2500-

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4209 ช17ยCHECK SHELVES