กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อบังคับและข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา รวมถึงพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101148CHECK SHELVES

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาการออกแบบระบบการให้บริการของภาครัฐ อธิบายอินเทอร์เฟสของระบบยูสเซอร์-อินเทอร์เฟส (User Interface) ของรัฐไทยกับบริการสาธารณะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับอินเทอร์เฟส และลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคสังคม นำเสนอกรณีศึกษาการยกระบบอินเทอร์เฟสรัฐไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 4 กรณีศึกษา ได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ขาดผู้ดูแล ปัญหาขยะพลาสติกปนเปื้อน ปัญหาการขาดอิสระในการจัดการศึกษาในพื้นที่ของตนเอง และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ไม่โปร่งใส รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101208CHECK SHELVES

Guidelines for the Development of Infrastructure and Public Utility Systems for the development of the Eastern Economic Corridor

Guidelines for the Development of Infrastructure and Public Utility Systems for the development of the Eastern Economic Corridor

Studies the development of Eastern Economic corridor (EEC). Traces problems and obstacles to the development path in the special economic zones, including changes in the global economy, cooperation in Asia and the Southeast Asian Sub-region, and infrastructure and utilities development plan. Analyzes guideline for economic development regarding infrastructure of private sector in the EEC.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101094CHECK SHELVES

เส้นทางสายไหมใหม่: จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

เส้นทางสายไหมใหม่: จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย

นำเสนอเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมร้อยเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน จนเป็นเส้นเลือดหลักของอารยธรรมสำคัญของโลกมายาวนานกว่าสองพันปี ที่กำลังฟื้นคืนชีพ และผงาดขึ้นมากำหนดโฉมหน้าของโลกแห่งอนาคต และกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98839CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)950.1 ฟ132ส 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)950.1 ฟ132ส 2563CHECK SHELVES

The New Silk Roads: The Present and Future of the World

The New Silk Roads: The Present and Future of the World

Looks at the network of relationships being formed along the length and breadth of the Silk Roads today. Explores the present and the future and describes how a new world is forming across the spine of Asia, linking China, Russia, Iran, the Middle East with Central & South Asia. While Europe and the West go through an age of crisis, the rest of the world is on the move, offering opportunities and challenges that will shape and are already shaping the 21st century for all of us.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library909 F834NCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98839CHECK SHELVES