งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563

งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563 งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ให้กับคุณกัลยา ยังสุขยิ่ง และ คุณรุ่งฤดี นิลวิเชียร เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมชั้น 7 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรและผู้ร่วมงานได้แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีจากน้องถึงพี่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2563

updated by Kaimook Pobtawon

views 138