การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) เพื่อมีจุดมุ่งหมายให้สำนักงาน มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 7
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

updated by Kaimook Pobtawon

views 156