สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ ถ่ายทอดผ่าน FB: @ChulaLibrary หัวข้อ "International Experience on Library Services amid the Covid-19 and the Future New Normal" โดยร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพห้องสมุดชั้นนำของเอเชียจากฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และไทย “DO or DIE” ห้องสมุดในประเทศไทยและต่างประเทศปรับตัวอย่างไรในการรับมือกับวิกฤตการณ์ COVID-19" มองอนาคต บริการห้องสมุดกับ วิถีใหม่ (New Normal) หลังวิกฤตไวรัสคลี่คลายจะไปในทิศทางใด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

updated by Kaimook Pobtawon

views 73