ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้เริ่มการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบ ISO9001:2015 โดยมีคณะผู้ตรวจติดตามภายใน ของสำนักงานฯ ทำการตรวจตามกระบวนการในการทำงาน และมีการลงพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

updated by Sumal Chausaraku

views 78