ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

updated by Kaimook Pobtawon

views 49