ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการห้องสมุดของโรงเรียน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านของนักเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมระดับมหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
 ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
 ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
 ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
 ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา

updated by Sumal Chausaraku

views 53