ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนารา ประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

updated by Sumal Chausaraku

views 48