ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-10.45 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมิน AUN –QA Quality Assessment at Programme Level โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

updated by Kaimook Pobtawon

views 53