ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

updated by Sumal Chausaraku

views 49