ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนภายใต้สัญญาความร่วมมือ Erusmus +Key Action 1 (2018-2020) จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.0 น. -15.00 น.
ภาพกิจกรรม

 ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 ยินดีต้อนรับ บุคลากรแลกเปลี่ยน จาก KU Leuven University ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

updated by Sumal Chausaraku

views 44