ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร ไพรศรี และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

updated by Sumal Chausaraku

views 43