วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานวิทยทรัพยากร

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือที่รู้จักกันในนามว่า หอสมุดกลาง จุฬาฯ ได้พัฒนาบริการในยุคดิจิทัลไลฟ์ ด้วยการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ดูวีดิทัศน์แบบ 360 องศา