Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก

ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก

... ภารกิจอย่างหนึ่งของผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือ การแสดงให้ทุกคนเห็นวิธีง่าย ๆ ในการรับมือกับปัญหาที่พวกเขาพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้นนะครับ เพราะการเป็นนักแก้ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกรอบความคิดทั้งหมดที่ผลักดันให้คนเราดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาและเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น นักแก้ปัญหาตัวจริงจะลงมือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ... (บทนำ)

หนังสือมีเนื้อหา ดังนี้

 • ชั้นเรียนที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานของนักแก้ปัญหา – คุณไม่มีวันแก่เกินจะเป็นหนูน้อยนักแก้ปัญหา หนูน้อยนักแก้ปัญหามีพัฒนาการรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์ การแก้ปัญหาคืออะไร...
 • ชั้นเรียนที่ 2 ค้นหาสาเหตุของปัญหาและคิดค้นวิธีแก้ปัญหา – ช่วยคิโนโกะ เลิฟเวอร์ส ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 คิดค้นวิธีแก้ปัญหา...
 • ชั้นเรียนที่ 3 กำหนดเป้าหมายและวิธีที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ – ซอยความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายที่เล็กลง ความฝันอันยิ่งใหญ่และเป้าหมายแรกของทาโร่ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 ระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับวิธีเติมเต็มช่องว่างและบรรลุเป้าหมาย...
 • ชั้นเรียนที่ 4 เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ – มินามิ หนูน้อยแข้งทอง การแสวงหาของมินามิเริ่มต้นขึ้นแล้ว บทวิเคราะห์ชวนคิดของนักวิจารณ์กีฬา ค้นหาสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมเหมาะแก่การพัฒนาทักษะด้านฟุตบอล ค้นหาทุนการศึกษา ออกแบบชีวิตของคุณเองอย่างมั่นใจด้วยการท้าทายการตัดสินใจของตัวคุณเอง...
 • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


  LOCATIONCALL#STATUS
  Central Library (4th Floor)658.403 ว459ช 2562CHECK SHELVES
  Central Library (4th Floor)658.403 ว459ช 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram