สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor


ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมอบรม

การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor
-----
การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.30 - 11.30 น.
อบรมผ่าน Zoom Meeting
ลงทะเบียน >> https://bit.ly/TurnitinforInstructor
-----
หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยจุฬาฯ เท่านั้น
- อบรมเป็นภาษาไทย

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 9 November 2023

views 141