Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายวิชาการว่าความและศาลจำลอง
Author จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
Imprintกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 389 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

บทบาทของทนายความทั่วไป -- หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี -- การร่างฟ้องคดีแพ่ง -- การร่างคำให้การคดีแพ่ง -- การร่างคำฟ้องคดีอาญา -- คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง -- การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท -- คดีผู้บริโภค -- หลักปฏิบัติคดีในศาล -- กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา -- หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม -- หลักการทำพินัยกรรม -- หลักการทำสัญญา


ศาล -- การจำลองระบบ การว่าความ คำร้อง การฟ้อง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 จ638ค 2560LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 จ638ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 จ638ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 082 จ638ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)347.075 จ638ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)347.075 จ638ค 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram