Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleWo men sa
Author Yang jiang
Imprint Sheng huo·du shu·xin zhi san lian shu dian, 2017
Edition Di 2 ban
Descript 165 p. , [5] p. of plates : ill. ; 21 cm

SUMMARY

Jiu shi er sui de yang jiang yi jian jie er chen zhong de yu yan, hui yi xian ta er qu de nü er qian huan, zhang fu qian zhong shu, hui yi yi jia san kou na xie kuai le er jian nan, ai yu tong de ri zi. zhe ge san kou zhi jia de dong ren gu shi zheng ming : jia ting shi ren sheng zui hao de bi hu suo
九十二岁的杨绛以简洁而沉重的语言,回忆先她而去的女儿钱瑗、丈夫钱钟书,回忆一家三口那些快乐而艰难、爱与痛的日子。这个三口之家的动人故事证明:家庭是人生最好的庇护所


San wen -- Zhong guo -- Dang dai -- Xuan ji. Ct 散文 -- 中国 -- 当代 -- 选集. ct

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryI267.1/33CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram