Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorเออ, อิ๊งซุย
Titleรูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์ของประเทศจีน / เออ อิ๊งซุย, เออ ชูจิง และ เออ ตู่อี้, เนื้อหาและรูปแบบ ; เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์, แปล
Imprint กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนกับเรื่อง “สิริมงคล” เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก ชาวจีนมีความเชื่อมั่นศรัทธาแรงกล้าว่า “เทพยดา” ทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ และบ่อยครั้งที่เราจะพบว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างกับสิ่งซึ่งเป็น “รูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์” ที่เราเห็นประดับอยู่ตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในเล่มนี้ คือคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิถีชาวจีนมากขึ้น คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

สิริมงคลจากสวรรค์ -- มงคลจากพรรณไม้ -- มงคลจากสัตว์ต่างๆ -- วัตถุมงคล สิ่งของ และตัวอักษรจีน


เครื่องรางของขลัง โชคลาง ชาวจีน -- คติชนวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)133.44 อ917ร 2556CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)133.44 อ917ร 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram