Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความรู้เรื่องยาเบื้องต้น
Author เรียบเรียงโดย จิรัชฌา อุดมชัยสกุล
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์จัดอบรมศิษฏิกร, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ประเภทของยาตามกฎหมาย -- ชื่อของยา -- หลักการใช้ยาให้ถูกต้อง -- วันหมดอายุของยา -- อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา -- การแก้ไขอาการแพ้ยาหรืออาการพิษจากยา -- ยาที่มีการใช้แพร่หลายและการแก้ไขความเป็นพิษ -- หลักการใช้ยาสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ -- คำย่อที่ใช้ในใบสั่งแพทย์ -- มาตราชั่ง ตวง วัด -- การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่มีเทคนิคเฉพาะ -- ข้อความพิเศษบนซองยา -- ยาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนด -- ยาสามัญประจำบ้าน -- ช็อก -- เป็นลม -- ตะคริว -- การดูแลแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก -- สัตว์มีพิษกัดต่อย -- การวัดไข้ -- การตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง -- รูปแบบของยาทางเภสัชภัณฑ์ -- กระบวนการต่างๆ ของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกาย -- ไบโออะไวละบิลิตี้ (Bioavailability) -- หลักการซักถามอาการเพื่อให้การรักษาเบื้องต้น -- การให้คำแนะนำเรื่องยาที่มีประสิทธิภาพ -- แนวทางการบริหารร้านยาเพื่อให้เกิดประสิทธิผล -- รายชื่อยาตามระบบเภสัชวิทยา


การใช้ยา การรักษาด้วยยา ตำรับยาหลวง ยาสามัญประจำบ้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.1 จ527คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)615.1 จ527คCHECK SHELVES
Medicine LibraryQV55 จ527ค 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram