Authorสุธรรม อารีกุล
Titleอุดมศึกษาสู่ปวงชน : รายงานวิจัยเชิงเอกสาร / สุธรรม อารีกุล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 10, 84 หน้า ; 21 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.593 ส783อCHECK SHELVES