Authorชัยวัฒน์ สถาอานันท์
Titleอาวุธมีชีวิต? : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
Imprint กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 39, 281 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ชาติพันธุ์และความขัดแย้ง มรดกอันตราย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ -- ความรุนแรงกับมายาการแห่งอัตลักษณ์ -- ย่างศพทารก วิพากษ์ความรุนแรงทางวัฒนธรรมในสังคมไทย -- ทั้งเป็นเหยื่อและฆาตกร : สู่ทฤษฎีทั่วไปด้วยความรุนแรงในสังคมไทย -- คำสั่ง 66/43 : รัฐ ปัญหาวัฒนธรรมของรัฐ กับการจัดการความขัดแย้งในศตวรรษใหม่ -- 9/11, 9/20 และปริศนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ สงครามสมัยใหม่ ด้วยสันติภาพทางเลือก -- เผชิญหน้าสงครามและการก่อการร้าย : สันติวิธีในฐานะทางเลือก -- อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์ -- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์


ความรุนแรง ความขัดแย้งทางสังคม ความขัดแย้งทางการเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Education Library303.6 ช432อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)364.1 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)364.1 ช432อ 2549CHECK SHELVES
Arts LibraryHM136 ช227อ 2549CHECK SHELVES