Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorZhou, Siyuan
TitleDui wai Han yu jiao xue yu wen hua / Zhou Siyuan zhu bian ; Lin Guoli fu zhu bian
Imprint Beijing : Beijing yu yan wen hua chu ban she, 1997
Descript 350 p. ; 21 cm

Chinese language -- Study and teaching -- Foreign speakers Chinese language -- Study and teaching -- Foreign speakers

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Foreign Languages CollectionPL1065 Z63D3CHECK SHELVES
Arts Library : Foreign Languages CollectionPL1065 Z63D3CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram