Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

AuthorYang, Tianshi
TitleXun qiu li shi de mi di : jin dai zhongguo zheng zhi yu ren wu / Yang Tianshi
Imprint Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 1993
Descript 642 p. ; 20 cm

China -- History -- Republic 1912-1949

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS774 Y22XCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram