Authorการสัมมนาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร 2527 : กรุงเทพฯ
Titleความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มผลผลิต และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร : รายงานการสัมมนา / จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี 16 พฤษภาคม 2527
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคม, 2527
Descript 73 หน้า : ภาพประกอบ

ผลิตผลเกษตร การพัฒนาการเกษตร เกษตรกรรม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.16 ก27คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.16 ก27คCHECK SHELVES