Authorวราภรณ์ แก้วคราม
Titleรายงานผลการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตร / วราภรณ์ แก้วคราม, วัชรี กลิ่นสอน
Imprint [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2530
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 49 แผ่น ; 29 ซม

สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด สหกรณ์การเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334.6831 ว321รCHECK SHELVES