Authorจันทบูรณ์ สุทธิ
Titleไร่เลื่อนลอยชาวเขา / จันทบูรณ์ สุทธิ
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2524
Descript 124 หน้า : แผนที่

การทำไร่เลื่อนลอย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7609593 จ248รCHECK SHELVES