Titleสรุปผลการสำรวจการเข้า - ออกงานปี 2513 มกราคม - ธันวาคม 2513 เขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์ / กองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน
Imprint พระนคร : กรม, 2514]
Descript 36 หน้า

แรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Population Information Centerท.107/ถ.16/รส/2531LIB USE ONLY