Authorสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
Titleพุทธศาสนาแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก สมัยกรุงศรีอยุธยา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
Imprint สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, [25--]
Descript 112 หน้า : ภาพประกอบ

พุทธศาสนา -- ไทย -- ประวัติ วัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3657 ส44พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3657 ส44พCHECK SHELVES
Thai Studies Library294.372 ส241พCHECK SHELVES