Titleโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะเขต ในกรุงเทพมหานคร / โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Descript เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภุมิ ; 30 ซม

การป้องกันน้ำท่วม -- ไทย -- กรุงเทพฯ น้ำท่วม -- ไทย -- กรุงเทพฯ อุทกภัย -- กรุงเทพมหานคร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวล 15 004827LIB USE ONLY
Population Information Centerธ.35/จคLIB USE ONLY