Authorไสว เลี่ยมแก้ว
Titleจิตวิทยาในห้องเรียน : การสอน / ไสว เลี่ยมแก้ว
Imprint [สงขลา] : มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
Descript ก-ฌ, 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

การสอน จิตวิทยาการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.30282 ส996จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.30282 ส996จCHECK SHELVES