Titleเพชรของสุนทรภู่ / โดย ตรีรัตน์ รมณีย์
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2510
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 164 หน้า

CONTENT

พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) -- นิราศเมืองแกลง -- นิราศพระบาท -- นิราศภูเขาทอง -- รำพันพิลาป -- นิราศวัดเจ้าฟ้า -- นิราศอิเหนา.- นิราศพระประธม -- สวัสดิรักษา -- นิราศเมืองเพชร -- เพลงยาวถวายโอวาท -- สุภาษิตสอนหญิง


สุนทรภู่ 2329-2398

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ส45พส 2510CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ส45พส 2510CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ส45พส 2510CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 ส45พชCHECK SHELVES