Titleพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย / ประพัฒน์ ตรีณรงค์ เรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2533
Descript 74 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

รัฐธรรมนูญ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackJQ1742 พ213CHECK SHELVES