ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Toyo University

updated by Sumal Chausaraku

views 41