Home  /  OAR Recommended Books


บ่วง สื่อ ยู่ อี่ ทุกเรื่องให้สมปรารถนา

หนังสือที่ผู้เขียน จิตรา ก่อนันทเกียรติ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ถ้อยคำมงคล คำอวยพร สัญลักษณ์มงคลอวยพร และภูมิปัญญาจีน เพื่อให้ บ่วง สื่อ ยู่ อี่ คือ ทุกเรื่องสมปรารถนา ถ่ายทอดผ่านเนื้อหา สัญลักษณ์พุทธมงคล มงคลเต๋า สัตว์มงคล มงคลแห่งสมบัติโบราณ มงคลแห่งวิชา ธรมชาติมงคล สามเกลอในฤดูหนาว จตุรมิตรแห่งความสง่างาม ดอกไม้มงคล ผลไม้มงคล พืชมงคล อักษรมงคล ฮกไฮ้ซิ่วซัว ฮัวฮะ เมฆแห่งความรุ่งเรือง ทุกเรื่องขอให้รุ่งเรือง และ วงกลมดอกไม้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562