พระราชพิธีสิบสองเดือน

พระราชพิธีสิบสองเดือน

การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน การนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงพระปรารภของซึ่งพวกจีนนำมาถวายในตรุษจีน เป็นของสด สุกร เป็ด ไก่ พร้อมกันหลาย ๆ คน มาก ๆ จนเหลือเฟือ ก็ควรให้เป็นไปในพระราชกุศล จึงได้โปรดให้มีเลี้ยงพระสงฆ์ที่พระที่นั่งวินิจฉัยขึ้น 3 วัน... (ข้อความบางตอนจาก บท พระราชพิธีเดือนสาม : การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน หน้า 115 – 118)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงอธิบายการพระราชพิธีต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน ที่ทำประจำพระนคร เพื่อประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ในพระราชพิธีนั้น ๆ และเพื่อเป็นความรู้แก่ข้าราชบริพารตลอดจนพสกนิกร

หนังสือนี้ เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

หนังสือหายากฉบับออนไลน์ http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book/cl52_0037/mobile/index.html

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : King Chulalongkorn Collection (7th Floor)390.9593 จ4719พร 2560ON DISPLAY
Central Library (5th Floor)390.9593 จ4719พร 2560DUE 25-02-20 BILLED

updated by Sumal Chausaraku

views 444