รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก (Love it, don't leave it : 26 ways to get what you want at work)

รักงานจะตาย ทำไมต้องลาออก (Love it, don't leave it : 26 ways to get what you want at work)

หนังสือโดยผู้เขียน Beverly Kaye และ Sharon Jordan-Evans เป็นหนังสือที่แปลแล้ว 16 ภาษาทั่วโลก แนะนำกลยุทธ์ 26 ข้อที่จะทำให้เปลี่ยนทุกอย่างได้ ทำให้คนทำงานกลับมาทุ่มเทเรงกายแรงใจและสนุกกับการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่รัก(หรือกลับมารัก)ได้อีกครั้ง กลยุทธ์ 26 ข้อ อาทิ Ask ขอ แล้วคุณจะได้สิ่งที่ต้องการ Buck ตำหนิ อย่าตำหนิคนอื่น Career อาชีพ เลือกหนทางของคุณเอง Dignity เกียรติ เคารพผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะเคารพคุณ Enrich เติมไฟ กระตุ้นให้เกิดพลังทำงาน Goal เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องไต่ขึ้นเสมอไป Hire การจ้างงาน คุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือไม่ Information ข้อมูล แสงหาข้อมูล Opportunities โอกาส ยังมีอยู่เสมอ Reward รางวัล เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นของคุณ Space พื้นที่ส่วนตัว อยากได้บ้างไหม Understand ความเข้าใจ คุณฟังคนอื่นบ้างหรือไม่ Wellness สุขภาพ ถึงเวลาตรวจร่างกาย X-ers and other generations คนหลากรุ่น เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัย Zenith จุดสูงสุดในหน้าที่การงาน ไปถึงจุดนั้นหรือยัง IF ถ้า หากคิดจะลาออก...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “จิตวิทยาการทำงาน ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.7 ค745ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.7 ค745ร 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 17