คนรวยทำงานเร็ว (Shigoto ga Hayai Okanemochi Shigoto ga Osoi Binbounin)

คนรวยทำงานเร็ว (Shigoto ga Hayai Okanemochi Shigoto ga Osoi Binbounin)

หนังสือเขียนโดย โกะโด โทคิโอะ นำเสนอ อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่คนรวยทำงานเร็ว 6 บทกับ 55 กลยุทธ์บริหารเวลาของคนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่น

บทที่ 1 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรง “วิธีคว้าโอกาส”

บทที่ 2 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่มี “สมาธิ”

บทที่ 3 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่มี “มนุษยสัมพันธ์”

บทที่ 4 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ “วิถีชีวิต”

บทที่ 5 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ “นิสัยการคิด”

บทที่ 6 คนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ “วิธีการแข่งขัน”

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “จิตวิทยาการทำงาน ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.7 ท821ค 2561DUE 31-08-21
Central Library (5th Floor)158.7 ท821ค 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 18