คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน?

คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน?

หนังสือ คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน? 30 DAYS - CHANGE YOUR HABITS, CHANGE YOUR LIFE เป็นหนังสือ Bestseller ของ Amazon.com โดยผู้เขียน Marc Reklau ได้รับการแปลมาแล้วมากกว่า 10 ภาษา แปลและเรียบเรียงฉบับภาษาไทยโดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ได้แนะนำให้ผู้อ่านลงมือทำและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเชื่อว่า ระยะเวลา 30 วันเป็นระยะเวลาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอน โดยมีบทต่าง ๆ ถึง 94 บท ให้เลือกศึกษา ลงมือทำ และฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ อาทิ เขียนเรื่องราวของคุณใหม่ วินัยในตนเองและความมุ่งมั่น จงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ จงอดทนและอย่าล้มเลิกเด็ดขาด อุปนิสัยใหม่สร้างชีวิตใหม่ รู้จักจุดแข็งของตนเอง จงให้เกียรติกับความสำเร็จที่ผ่านมาของตัวเอง เขียนเป้าหมายแล้วลงมือทำ จงทำชีวิตให้เป็นระเบียบขึ้น ระหว่าง “จำใจต้องทำ” กับ “ตัดสินใจว่าจะทำ” จงหาวัตถุประสงค์ของตัวเองให้เจอและทำในสิ่งที่รัก เดินเล่นให้ได้ทุกวัน อย่าเชื่อว่าการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนั้นจะดี ทำชีวิตให้ง่ายขึ้น ยิ้มบ่อย ๆ อ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมง รู้จักปรับเปลี่ยนท่วงท่าและภาษากาย สุขภาพสำคัญที่สุดจงดูแลย่างดี ลงมือทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม พลังแห่งการทำสมาธิ หาเรื่องพิเศษให้กับตัวเองวันละเรื่อง...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การพัฒนาตนเอง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ร753ค 2562DUE 01-09-20 BILLED
Central Library (5th Floor)158.1 ร753ค 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15