Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง (Lifestorming)

สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง (Lifestorming)

หนังสือที่ผู้เขียน Alan Weiss ที่ปรึกษาองค์กรระดับโลก และ Marshall Goldsmith โค้ชชีวิตแถวหน้าของโลก เผยเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ผ่านเนื้อหา ดังนี้ ตั้งความหวังของตัวเอง ความสำคัญของเพื่อนใหม่ ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชื่อหรือไม่ ความสำคัญและวิวัฒนาการของพัฒนาการตัวตน เมื่อจำเป็นก็ต้องทิ้ง “คุณ” คนใหม่ รักษาการเดินทางไว้ให้ยั่งยืน และ กำหนดชีวิตตนเอง : คู่มือภาคปฏิบัติในแบบฉบับการ “สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง” เพื่อการเดินทางที่สำเร็จสมความมุ่งหมาย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การพัฒนาตนเอง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ว987ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ว987ส 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram