สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง (Lifestorming)

สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง (Lifestorming)

หนังสือที่ผู้เขียน Alan Weiss ที่ปรึกษาองค์กรระดับโลก และ Marshall Goldsmith โค้ชชีวิตแถวหน้าของโลก เผยเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ผ่านเนื้อหา ดังนี้ ตั้งความหวังของตัวเอง ความสำคัญของเพื่อนใหม่ ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชื่อหรือไม่ ความสำคัญและวิวัฒนาการของพัฒนาการตัวตน เมื่อจำเป็นก็ต้องทิ้ง “คุณ” คนใหม่ รักษาการเดินทางไว้ให้ยั่งยืน และ กำหนดชีวิตตนเอง : คู่มือภาคปฏิบัติในแบบฉบับการ “สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง” เพื่อการเดินทางที่สำเร็จสมความมุ่งหมาย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การพัฒนาตนเอง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ว987ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ว987ส 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 229