เป็นคนเก่ง ไม่ต้องรู้มาก แต่ต้องรู้จริง (How to Study Like a Genius)

เป็นคนเก่ง ไม่ต้องรู้มาก แต่ต้องรู้จริง (How to Study Like a Genius)

หนังสือเขียนโดย โชบยองฮัก (Cho Byung Hak) ทีมพัฒนาบุคลากรบริษัทในเครือฮุนได นักวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ นักเขียนและนักแปล... ผู้เขียนแนะนำว่า เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องในระดับที่เท่าเทียมกัน แต่ควรปรับความตื้น-ลึกของสิ่งที่จะเรียนรู้ตามลำดับความสำคัญและใช้ความรู้สึกเข้าร่วมด้วย เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ และบทต่าง ๆ 5 บท (20 แนวคิด) อาทิ การเรียนรู้คืออะไร การเรียนรู้ทำอย่างไร ปลุกอัจฉริยภาพด้วยการเรียนรู้ การคิดอย่างอัจฉริยะ และอนาคตของการเรียนรู้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การพัฒนาตนเอง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ช799ป 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ช799ป 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 11