ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย

ความรู้เรื่องชง และเรื่องน่ารู้จีน-ไทย

ปัจจุบันความเชื่อเรื่อง “ชง หรือ ปีชง” แพร่หลายมาก จนกลายเป็นกระแสที่คนตื่นกลัว เพราะอาจจะขาดความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “ชง” ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อในศาสตร์จีนแขนงนี้ ให้รู้เท่าทัน ไม่ให้กลัว “ชง” แต่สามารถปฏิบัติตัวต่อความเชื่อนี้ได้อย่างเหมาะสม และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของจีนและไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94963CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.95911 ถ332ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.95911 ถ332ค 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 191