พระแม่ของแผ่นดิน

พระแม่ของแผ่นดิน

หนังสือจัดทำโดยสมาคมนักเรียนทุนบริติชเคานซิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา นำเสนอเนื้อหา อาทิ พระแม่ของแผ่นดิน พระราชประวัติ สถาบันสิริกิติ์ เส้นทางหัตถศิลป์ไทยสู่หัตถศิลป์โลก สมเด็จพระบรมราชินีนาถและไหมไทย ชุดไทยพระราชทาน งานศิลป์จากปีกแมลงทับ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน การดูแลผู้สูงวัย...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส731บ 2555CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 16