แม่ของหนูสวยที่สุด

แม่ของหนูสวยที่สุด

... ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสและฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้... (หน้า 78 : พระราชดำรัส วันที่ 11 สิงหาคม 2532)

... ให้รักษาป่าให้มากที่สุด อย่าทำลายป่า เพราะว่ามนุษย์เรานี้ ถ้าไม่มีป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของโลกและสัตว์ป่าแล้วนี่ ชีวิตของคนเรานี้ไม่สมกับเป็นชีวิตคนเลย มันแห้งแล้ง ไม่ได้ยินเสียงนกร้อง ไม่ได้เห็นสิ่งที่สวยงามน่าดูต่าง ๆ... (หน้า 90 : พระราชดำรัส วันที่ 11 สิงหาคม 2526)

หนังสือจัดพิมพ์โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบรมฉายาลักษณ์ที่อัญเชิญมาลงในหนังสือนี้ เป็นการบอกเล่าความประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับราษฎร เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่ให้ความหมายและความเข้าใจยิ่งกว่าคำอธิบายใด ๆ พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านมารวบรวมไว้ด้วย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
CU Memorial Hall Library923.1593 ส237มขSTAFF ONLY
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.S2 ม281CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ส731ศ 2547CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ส237มขSTAFF ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.S2 ม281LIB USE ONLY

updated by Sumal Chausaraku

views 293