อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์

อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ ประเสริฐ ณ นคร

หนังสือรวบรวมงานค้นคว้าวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ทางอักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม ประวิติศาสตร์ โบราณคดี เนื้อหาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิ ลายสือไทย ถิ่นเดิมและตระกูลภาษาไทย ที่มาของอักษรไทยล้านนาและไทลื้อ เกร็ดความรู้จากศิลาจารึก คำศัพท์ร่วมระหว่างจารึกสุโขทัยกับภาษาไทยถิ่น ข้อคิดเกี่ยกับจารึกนครชุม จารึกลานทอง วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิวัฒนาการวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง โคลงกลบท ความสำคัญของวรรณคดีท้องถิ่น...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4159 ป171อDUE 29-12-22
Arts LibraryPL4159 ป171อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.91 ป413อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.91 ป413อCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 436