จินดามณี เล่ม 2 ประถม ก กา มณีจินดา และ ประถมมาลา

จินดามณี เล่ม 2 ประถม ก กา มณีจินดา และ ประถมมาลา

แบบเรียนไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย แบบเรียน 4 เล่ม ได้แก่
จินดามณี เล่ม ๒ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทเมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๒ เนื้อหาในหนังสือขยายรายละเอียดจากจินดามณี เล่ม ๑ ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพเรียกว่า โคลงจินดามณี เป็นเนื้อหาที่ทรงนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นสำหรับผู้เรียนในราชตระกูล ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประถม ก กา แบบเรียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาแสดงการแจกลูกอักษรทั้งมาตรา ก กา และมาตราตัวสะกด และหนังสือนี้มีบทบาทต่อระบบการเรียนการสอนภาษาไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
มณีจินดา หนังสือสำหรับหัดอ่าน มีเนื้อหาต่อเนื่องกับ ประถม ก กา
ประถมมาลา หนังสือแบบเรียนที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระเทพโมฬี วัดราชบูรณะ แต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาเป็นการขยายความจากกลอักษรในหนังสือจินดามณี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม ล.2 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม ล.2 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 833