ไกลบ้าน

ไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งรวมพระราชหัตถเลขารายวัน รวม 225 วัน จำนวน 43 ฉบับ พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในพระราชหัตถเลขาเป็นข้อมูล เรื่องราว ระหว่างเสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 10 ประเทศ อาทิ พระราชกิจรายวัน การเสด็จเยือนประมุขและบุคคลสำคัญ การเสด็จพระราชดำเนินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ สภาพทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเมือง ความบันเทิง... ของแต่ละประเทศ

หนังสือพระราชนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นฉบับจัดพิมพ์ขึ้นใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)914 จ657ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914 จ657ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4208 จ247ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4208 จ247ก 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 71